Strona główna

Strona główna

Strona promocji Gminy znajduje się pod adresem
dabrowachelminska.pl

UWAGA
TĄ WERSJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO
ARCHIWUM BIP
bieżących informacji należy szukać w
BIP.DABROWACHELMINSKA.PL


URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.:
(52) 36-46-055, 38-16-005, 38-16-056

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA:
 NIP: 554-265-77-62     REGON: 092350642

Nr rachunku bankowego: 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002

Szczegółowy wykaz telefonów i adresów e-mail: Dane teleadresowe

Koordynator do spraw dostępności - Dorota Kraska-Wadych
tel. 52 3816005 wew. 40
e-mail:sekretarz@dabrowachelminska.lo.pl

możemy rozmawiać z Klientami 
w Polskim Języku Migowym 
kliknij, aby przejść do strony umożliwiającej połączenie online

W Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska
można potwierdzić PROFIL ZAUFANY

GODZINY PRACY URZĘDU:WYKAZ TELEFONÓW DO PRACOWNIKÓW URZĘDU - KLIKNIJ TUTAJ


Wydział Komunikacji (godziny pracy):
OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE WIZYTY
POD NUMEREM TELEFONU: 52 38-16-056 WEW. 52

W dniach 20-23.11.2023 r. wydział komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ulicy Konarskiego 1-3 będzie nieczynny z powodu przeprowadzki. 
Od dnia 24.11.2023 r. Starostwo Powiatowe będzie urzędować przy ulicy Juliusza Słowackiego 3 w Bydgoszczy.
W związku z powyższym nie będzie możliwości rejestracji pojazdów ani innych spraw wymagających wprowadzenia do systemu CEPIK w ośrodku w Dąbrowie Chełmińskiej. Powyższy termin może ulec zmianie z przyczyn technicznych, dlatego zainteresowanych prosi się o kontakt telefoniczny 
z pracownikiem Wydziału Komunikacji, pod nr tel. 52 381-60-05 wew. 52

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wałdowo Królewskie, ulica Długa 32
(parter budynku byłej Szkoły Podstawowej)


pracownicy obsługujący świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne, dodatek osłonowy przyjmują interesantów w Wałdowie Królewskim przy ulicy Długiej 32 (drugie drzwi wejściowe od parkingu, parter, pokój nr 2)

telefon stacjonarny – 52 559-21-60
telefon komórkowy – 722-394-281 


pracownicy socjalni przyjmują interesantów w Wałdowie Królewskim przy ulicy Długiej 32 (pierwsze drzwi wejściowe do parkingu, parter, na lewo pokój nr 5 lub pokój nr 6)

telefon stacjonarny – 52 559-21-50
telefon komórkowy – 722-389-127


Pomoc psychologiczna jest udzielana w Wałdowie Królewskim przy ulicy Długiej 32 (pierwsze drzwi wejściowe do parkingu, parter, na wprost pokój nr 4) 

Adres e-mail: gops@dabrowachelminska.lo.pl 

Adres strony internetowej Ośrodka:
https://gopsdabrowachelminska.naszops.pl/


Punkt obsługi mieszkańców - Czyste Powietrze
Gmina Dąbrowa Chełmińska podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Toruniu w ramach współpracy przy realizacji  priorytetowego programu Czyste Powietrze.
Punkt obsługi mieszkańców czynny we wtorki od godz. 8.00 do 17.00. Obowiązuje wcześniejsze umówienie się pod nr telefonu:
52 3816 005 wew. 46.

Wójt oraz Sekretarz Gminy przyjmują mieszkańców
w sprawach skarg i wniosków
codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy


Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje mieszkańców
w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek (pok. 17)
w godzinach od 16:00 do 17:00
W przypadku niemożności pełnienia dyżuru
możliwy jest kontakt telefoniczny
pod numerem tel. 52 38 16 056 wew. 47 w godzinach pracy Urzędu

KLAUZULA INFORMACYJNA
 ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż
Administratorem Twoich danych osobowych
jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych powołano
Inspektora Ochrony Danych - Roberta Bagińskiego
adres e-mail: iod@dabrowachelminska.lo.pl
szczegółowe  informacje można znaleźć w katalogu Klauzule informacyjne RODO.

tekst alternatywny

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO (pok. 9)

działająca na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
(OD 12.07.2021 R.) JEST CZYNNY W GODZINACH:
WTOREK 14:00 - 18:00
PIĄTEK 08:00 - 12:00
Osoby, które chcą skorzystać z porady proszone są o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu 501 615 484

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASAD SYSTEMU I HARMONOGRAM DYŻURÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Radca Prawny Urzędu -Michał Lipiński przyjmuje interesantów:

W ŚRODY, W GODZINACH 9:00 - 13:00

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
znajduje się przy ul. Bazowej 6 w Dąbrowie Chełmińskiej
czynny jest w każdy wtorek od godz. 15.00 do 18.00 i środę od godz. 7.00 do 9.00 (wjazd od ul. Toruńskiej).

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(WYNIKAJĄCĄ ZE ZŁOŻONEJ DEKLARACJI)
UISZCZA SIĘ BEZ WEZWANIA

 – do 15-go każdego następnego miesiąca
(przykład: za m-c styczeń 2023 roku do 15 lutego 2023 roku)

NA INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z wpisywaniem okresu za jaki wnoszona jest opłata

Pliki do pobrania:

Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
należy zgłaszać pod numerem telefonu:
dostępnym w zakładce
Awarie (Komunikaty)

więcej o awariach wod - kan w dziale KOMUNIKATY -> Awarie
________________________________________________________________________________________
Aktualne informacje dotyczące zagrożenia powodziowego
oraz o ostrzeżeniach meteorologicznych można uzyskać na stronach
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kiliknij

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (4 stycznia 2024, 11:25:31)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 661091