Strona główna

Strona promocji Gminy znajduje się pod adresem
www.dabrowachelminska.lo.pl

UWAGA-OSZUŚCI!
Z uwagi na informacje, że na terenie kraju pojawiają się oszuści podszywający się pod służby wykonujące dezynfekcję mieszkań, prosimy o nie wpuszczanie takich osób na teren posesji i pilny kontakt
z Urzędem Gminy lub policją.
______________________________________________________ 

W celu minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa Wójt Gminy prosi, by kontaktować się z pracownikami urzędu wyłącznie telefonicznie bądź mailowo.
Od dnia 16 marca 2020 r. zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych:
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

WYKAZ TELEFONÓW DO PRACOWNIKÓW URZEDU - KLIKNIJ TUTAJKOMUNIKAT  W SPRAWIE OGRANICZENIA PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów tylko w sytuacjach losowych, do których należą:
  • rejestracja zgonu,
  • rejestracja urodzenia,
  • uznanie dziecka poczętego lecz nienarodzonego lub uznanie przy rejestracji urodzenia po uprzednim telefonicznym umówieniu.
Pozostałe sprawy z zakresu USC, dowodów osobistych czy ewidencji ludności należy  załatwić elektronicznie za pomocą platformy ePUAP lub składać w biurze podawczym Urzędu Gminy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, należą do nich np.:

  • wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego,
  • zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
  • zgłoszenie utraty dowodu osobistego,
  • wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego ( lub drogą pocztową),
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu ( lub drogą pocztową),

  • odbiór nowego dowodu osobistego: możliwy osobiście, po uprzednim umówieniu, wyłącznie w przypadku, gdy poprzedni dowód osobisty utracił ważność.
Druki wniosków można pobrać ze strony BIP Gminy Dąbrowa Chełmińska w zakładce „Jak załatwić sprawę w Urzędzie”, następnie należy kliknąć w wybraną zakładkę na górze strony (ewidencja ludności lub Urząd Stanu Cywilnego).

Kontakt telefoniczny do biura podawczego: 52 38 16 056, 52 38 16 005, 52 38 16 055.


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
W SPRAWIE OGRANICZENIA PRACY URZĘDU
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY


Na podstawie art. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433),

informuję, iż od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej i wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Chełmińska (USC, GOPS, CUW, Wydział Komunikacji, obsługa prawna), wykonujące zadania o charakterze publicznym, podlegają ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1)    wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,
2)    określonych zadań przez ten Urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Wejścia do Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych, obsługi prawnej oraz Wydziału Komunikacji w Dąbrowie Chełmińskiej będą zamknięte.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w sytuacjach wyjątkowych np. zgłoszenia zgonu, po uprzednim telefonicznym umówieniu, obywatel będzie mógł przybyć do biura USC.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy, tel. 52 38 16 056, 52 38 16 005 lub 52 38 16 055.

W celu minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa
Wójt Gminy prosi, by kontaktować się z pracownikami urzędu wyłącznie telefonicznie bądź mailowo na adres: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

            Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
/-/ Radosław Ciechacki


WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNEJ SYTUACJI SPOWODOWANEJ RYZYKIEM WYSTĄPIENIE EPIDEMII ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "KORONAWIRUS"

---------------------------------------------------------------------------
DYŻUR PRACOWNIKA ODR ORAZ PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NIE BĘDZIE ŚWIADCZONY DO ODWOŁANIA


Z powodu zagrożenia zarażenia koronawirusem do odwołania zawieszone zostają:
- spotkania z psychologami, odbywające się w salce przy OSP w Dąbrowie Chełmińskiej,
- dyżury radcy prawnego w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy.
Dokumenty kierowane do GOPS prosimy składać w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem GOPS.


PRZYDATNE LINKI:

CAŁDODBOWA INFORMACJA NFZ O KORONAWIRUSIE
TEL. 800 190 590

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY
TEL. 52 37 61 800, e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BYDGOSZCZY
TEL. 52 34 97 390, e-mail:kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl

BIURO WOJEWODY
TEL. 52 34 97 788, e-mail: bw_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pragniemy zaproponować Państwu telefoniczne wsparcie psychologa.

Porad udziela  psycholog Pani Violetta Ponczek pod numerem telefonu  697 543 351


KLAUZULA INFORMACYJNA
 ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż
Administratorem Twoich danych osobowych
jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych powołano
Inspektora Ochrony Danych - Roberta Bagińskiego
adres e-mail: iod@dabrowachelminska.lo.pl
szczegółowe  informacje można znaleźć w katalogu Klauzule informacyjne RODO.

URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.:
(52) 36-46-055, 38-16-005, 38-16-056
fax: (52) 38-16-290

Nr rachunku bankowego: 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA:
 NIP: 554-265-77-62     REGON: 092350642


tekst alternatywny

Szczegółowy wykaz telefonów i adresów e-mail: Dane teleadresowe

GODZINY PRACY URZĘDU:

DZIEŃ GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 7:30 - 15:30
WTOREK 7:30 - 18:00
ŚRODA 7:30 - 15:30
(NIE PRZYJMUJEMY INTERESANTÓW*)
CZWARTEK 7:30 - 15:30
PIĄTEK 7:30 - 13:00

*NA PODSTAWIE REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
INTERESANTÓW PRZYJMUJE SIĘ W KAŻDY DZIEŃ ROBOCZY
W GODZINACH PRACY URZĘDU
ZA WYJĄTKIEM   ŚRODY


Wydział Komunikacji czynny jest w:
Poniedziałek, czwartek od 8:00 do 15:00
Wtorek od 8:00 do 17:30
Piątek od 8:00 do 12:30
Środa nieczynne

Radca Prawny Michał Lipiński udziela bezpłatnych porad prawnych
dla mieszkańców w każdy wtorek w godzinach 13:00 - 17:00
(pok. 9
)

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO (pok. 8)
określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASAD SYSTEMU I HARMONOGRAM DYŻURÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Wójt oraz Sekretarz Gminy przyjmują mieszkańców
w sprawach skarg i wniosków
codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy


Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje mieszkańców
w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek (pok. 17)
w godzinach od 16:00 do 17:00
W przypadku niemożności pełnienia dyżuru
możliwy jest kontakt telefoniczny
pod numerem tel. 52 38 16 056 wew. 47 w godzinach pracy Urzędu

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
znajduje się przy ul. Bazowej 6 w Dąbrowie Chełmińskiej
czynny jest w każdy wtorek od godz. 15.00 do 18.00 i środę od godz. 7.00 do 9.00 (wjazd od ul. Toruńskiej).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ODBIÓR ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI (w tym odpadów zielonych),
SPRZED NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH na terenie Gminy


Usługa ta świadczona będzie wyłącznie w workach wydawanych w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Dąbrowa Chełmińska
43 8142 1017 0000 0475 2000 0002
oraz  okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę.

Opłata za odebranie jednego worka o pojemności 0,12 m3 (120 l) wynosi 8,00 zł brutto.
Harmonogram odbioru odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, zostanie podany do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz na tablicach ogłoszeń.

PRZYPOMINAMY

o zakazie spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków szczegóły w 'komunikatach'

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(WYNIKAJĄCĄ ZE ZŁOŻONEJ DEKLARACJI)
UISZCZA SIĘ BEZ WEZWANIA

 – do 15-go każdego następnego miesiąca
(za m-c grudzień 2018 do 15 stycznia 2019 roku)

NA INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z wpisywaniem okresu za jaki wnoszona jest opłata
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kliknij tutaj)

Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
należy zgłaszać pod numerem telefonu:
dostępnym w zakładce
Awarie (Komunikaty)

więcej o awariach wod - kan w dziale KOMUNIKATY -> Awarie
________________________________________________________________________________________
Aktualne informacje dotyczące zagrożenia powodziowego
oraz o ostrzeżeniach meteorologicznych można uzyskać na stronach
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kiliknij
Informacje na temat możliwości aplikowania o środki finansowe z programu "Maluch +" aby przejść do informacji kliknij tutaj

Postępowanie w przypadku znalezienia rannej, dzikiej zwierzyny szczególyZgodnie z art. 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. , poz. 1911 z poźn.zm.)
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
podaje do publicznej wiadomości sprawozdania za 2018 r. następujących jednostek budżetowych:

- Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
- Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
- Zespół Szkół w Czarżu
- Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej
- Zespół Szkół w Ostromecku
oraz
- Łączne sprawozdanie finansowe

Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (19 marca 2020, 14:54:01)
Zmieniono: dodanie komunikatu dot.ograniczenia pracy USC

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 445666

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij