AWARIE

AWARIE

Wymiana wodomierzy

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej informuje, że rozpoczęła się akcja wymiany wodomierzy, która jest dokonywana przez upoważnionych pracowników. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 3816 010 [...]

ZGŁASZANIE AWARII WOD - KAN

Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska należy zgłaszać:w godzinach pracy Urzędu Gminy pod nr telefonu52 3816 01052 3816 056 w. 30lub telefony komórkowe brygady wymienione poniżejpoza godzinami pracy [...]

metryczka