Klauzule informacyjne RODO

Klauzule informacyjne RODO

Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL Administratorami są: 1. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska – w zakresie rejestracji wniosków składanych w organie dowolnej gminy w ramach [...]

Nadanie nr PESEL oraz obowiązek meldunkowy obywateli Ukrainy

KLAUZULA INFORMACYJNAObsługa wniosku o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z [...]

Obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

KLAUZULA obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej [...]

rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów

KLAUZULA INFORMACYJNA  rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborówZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Obsługa korespondencji przy użyciu e-PUAP

KLAUZULA INFORMACYJNA obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w [...]

Zwrot podatku akcyzowego

KLAUZULA INFORMACYJNA  zwrot podatku akcyzowego  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, zwrot podatku akcyzowego

KLAUZULA INFORMACYJNA podatek od nieruchomości* podatek rolny* podatek leśny* podatek od środków transportu * zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej * Zgodnie z [...]

Klauzula informacyjna dotycząca wizerunku osoby

Wchodząc i przebywając na terenie objętym uroczystością, wydarzeniem kulturalnym, sportowym lub innym organizowanym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska    – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku [...]

Realizacja dostępu do informacji publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

KLAUZULA INFORMACYJNA Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w [...]

Transmitowanie i utrwalanie obrad rady gminy przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

KLAUZULA INFROMACYJNA Transmitowanie i utrwalanie posiedzenia rady gminy przy  użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...]

Przetwarzanie danych osób zapraszanych na uroczystości

KLAUZULA INFORMACYJNA Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób  zapraszanych na  uroczystości, wydarzenia kulturalne, sportowe i inne   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu [...]

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o drogach

KLAUZULA INFROMACYJNA Obsługa wniosków o uzgodnieni lokalizacji urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz decyzji w sprawie zjazdu z drogi publicznej. Opiniowanie zmian w organizacji oraz współdziałanie w [...]

Monitoring

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Monitoringu Wizyjnego jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska. Możesz się z nim [...]

Akta Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 [...]

Dowody osobiste

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) [...]

Ewidencja ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) [...]

Przyznanie Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [...]

Klauzula informacyjne RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  ogólna Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w [...]

metryczka