Uchwała nr XLV.397.2018Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 września 2018uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV.397.2018
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 września 2018


uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Uchwala się Statuty Sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:
1) Statut Sołectwa Bolumin - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Statut Sołectwa Borki - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Statut Sołectwa Czarże - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Statut Sołectwa Czemlewo - załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Statut Sołectwa Dąbrowa Chełmińska - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
6) Statut Sołectwa Gzin - załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
7) Statut Sołectwa Janowo - załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
8) Statut Sołectwa Mozgowina - załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
9) Statut Sołectwa Nowy Dwór - załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
10) Statut Sołectwa Ostromecko - załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
11) Statut Sołectwa Otowice - załącznik nr 11do niniejszej uchwały;
12) Statut Sołectwa Rafa - załącznik nr 12 do niniejszej uchwały;
13) Statut Sołectwa Reptowo - załącznik nr 13 do niniejszej uchwały;
14) Statut Sołectwa Strzyżawa - załącznik nr 14 do niniejszej uchwały;
15) Statut Sołectwa Wałdowo Królewskie - załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3.
1. Traci moc uchwała nr XLIII.370.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2014 r. poz. 3006).
2. Skreśla się § 2 w uchwale nr XLII.363.2014 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 września 2014 r. w sprawie podziału Sołectwa Nowy Dwór na dwa oddzielne Sołectwa (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2014 r. poz. 2592).
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uchwała do pobrania (102kB) pdf

Załączniki:
Załącznik nr 1 do pobrania (613kB) pdf
Załącznik nr 2 do pobrania (610kB) pdf
Załącznik nr 3 do pobrania (608kB) pdf
Załącznik nr 4 do pobrania (600kB) pdf
Załącznik nr 5 do pobrania (599kB) pdf
Załącznik nr 6 do pobrania (587kB) pdf
Załącznik nr 7 do pobrania (586kB) pdf
Załącznik nr 8 do pobrania (587kB) pdf
Załącznik nr 9 do pobrania (581kB) pdf
Załącznik nr 10 do pobrania (583kB) pdf
Załącznik nr 11 do pobrania (588kB) pdf
Załącznik nr 12 do pobrania (614kB) pdf
Załącznik nr 13 do pobrania (613kB) pdf
Załącznik nr 14 do pobrania (614kB) pdf
Załącznik nr 15 do pobrania (615kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4910 z dnia 2018-10-03

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (1 października 2018, 13:48:11)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (29 października 2018, 14:55:57)
Zmieniono: publikacja w Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 248