Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwały z 2009 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 80) starsze uchwały »Uchwała nr XXXI/253/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013.

Uchwała nr XXXI/252/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Bolumin na lata 2009-2019".

Uchwała nr XXXI/251/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku oraz określenia planu i terminu dokonania tych wydatków.

Uchwała nr XXXI/250/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2010.

Uchwała nr XXX/248/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2009


w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/211/09 z dnia 9 lipca 2009 r.

Uchwała nr XXX/247/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2009


w sprawie przyjęcie programu opieki nad zabytkami Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Uchwała nr XXX/246/09 ZMIENIONA Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2009


w sprawie powołania Rady Społęcznej przy Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej.

Uchwała nr XXX/245/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2009


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Uchwała nr XXX/244/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Uchwała nr XXIX/242/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Uchwała nr XXIX/241/09 (UCHYLONA) Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.

Uchwała nr XXIX/240/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009


w sprawie realizacji projektu pt. "Internet w domu – szansa rozwoju i poprawy standardu życia" czyli zakup komputerów i Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion).

Uchwała nr XXIX/239/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009


w sprawie przekazania w użyczenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego części nieruchomości niezabudowanych.

Uchwała nr XXIX/238/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009


w sprawie przyjęcie Regulaminu programu stypendialnego "Cogito".

Uchwała nr XXIX/237/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicą wsi Dąbrowa Chełmińska uchwalonego uchwałą Nr V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2007 r.

Uchwała nr XXIX/236/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009


w sprawie uchylenia uchwały nr X/72/03 z dnia 3 grudnia 2003 r.

Uchwała nr XXIX/235/09 (UCHYLONA) Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia do nowo tworzonego Podmiotu zwanego dalej "Spółką" wkładów niepieniężnych.

Uchwała nr XXIX/234/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009


w sprawie zatwierdzenia projektu umowy Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 80) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij