Strona główna  >  Uchwały  >  2008

Uchwały z 2008 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 85) starsze uchwały »Uchwała nr XXI/173/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Chełmińska w latach 2008-2017.

Uchwała nr XXI/172/08 (UCHYLONA) Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.

Uchwała nr XXI/171/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXI/170/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cel publiczny pod przepompownię ścieków w formie darowizny.

Uchwała nr XXI/169/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór.

Uchwała nr XXI/168/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska.

Uchwała nr XXI/167/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso..

Uchwała nr XXI/166/08 (UCHYLONA) Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

Uchwała nr XXI/165/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2009.

Uchwała nr XXI/164/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku oraz określenia planu i terminu dokonania tych wydatków.

Uchwała nr XX/162/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008


w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach i szkołach w Gminie Dąbrowa Chełmińska.

Uchwała nr XX/160/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

Uchwała nr XX/159/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008


w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości oraz zmianę urzędowej nazwy miejscowości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.

Uchwała nr XX/158/08 (UCHYLONA) Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.

Uchwała nr XX/157/08 UCHYLONA Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008


w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała nr XX/156/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XX/155/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008


w sprawie wykupu gruntu położonego w Dąbrowie Chełmińskiej.

Uchwała nr XX/154/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008


w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2009".
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 85) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij