Strona główna  >  Uchwały  >  2002

Uchwała nr II/15/02 (UCHYLONA)
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 4 grudnia 2002


W SPRAWIE USTALENIA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ ZWOLNIEŃ W TYM PODATKU

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)


R a d a    G m i n y
uchwala,  co następuje :

§1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 576,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 794,40 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 945,60 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 14 ton:
  - o liczbie osi – dwie 1.033,20 zł 
b) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 18 ton:
 - o liczbie osi – dwie 1.134,00 zł
c) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 21 ton:
- o liczbie osi – trzy 1.260,00 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – trzy 1.386,00 zł
e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej 1.612,80 zł
f) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej 1.827,60 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej  masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 14 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.726,80 zł
b) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.827,60 zł
c) równej lub wyższej niż 15 ton, mniejszej niż 21 ton:
- o liczbie osi – trzy 1.953,60 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi trzy 2.066,40 zł
e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej 2.205,60 zł
f) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej 2.331,60 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton, a poniżej 5,5 tony  794,40 zł
b) od 5,5 tony, a poniżej 9 ton  945,60 zł
c) od 9 ton, a poniżej 12 ton                   1.260,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.399,20 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.612,80 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.827,60 zł
d) równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – trzy 2.004,00 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.827,60 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.004,00 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.205,60 zł
d) równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – trzy 2.400,00 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton a poniżej 12 ton  302,40 zł

8. od  przyczep   i   naczep   z   zawieszeniem   pneumatycznym   lub  zawieszeniem  uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton:
- o liczbie osi – jedna  315,60 zł
b) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejsza niż 33 ton:
o liczbie osi – dwie  604,80 zł
c) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniejszej niż 44 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.046,40 zł
d) równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – trzy  1.172,40 zł

9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton:
- o liczbie osi – jedna   517,20 zł
b) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 33 ton:
- o liczbie osi – dwie  781,20 zł
c) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniejszej niż 44 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.172,40 zł
d) równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – trzy 1.550,40 zł


10.od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 a) mniej niż 15 miejsc  378,00 zł
 b) równej lub wyższej niż 15 miejsc, a mniejszej niż 30 miejsc  721,20 zł
 c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.600,80 zł

§ 2. Stawki podatku wymienione w § 1 niniejszej uchwały dotyczą pojazdów bez względu na rok produkcji i wpływ na środowisko.

§3. Zwalnia  się  z  podatku  od środków  transportowych   autobusy służące do dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum stanowiące własność urzędu gminy Dąbrowa Chełmińska.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§5. Traci moc uchwała Rady Gminy z dnia 29 listopada 2001 roku Nr XXVI/198/01 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.


UCHYLONA UCHWAŁĄ RADY GMINY NR X/68/03 Z DNIA 3 GRUDNIA 2003 R.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 145, poz. 2720 z dnia 2002-12-16

Opublikował: Dorota Kraska (21 lipca 2003, 10:17:54)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (13 lutego 2012, 15:02:49)
Zmieniono: X/71/03

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1936

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij