Uchwała nr XXII.186.2016RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 20 października 2016w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 póżn. zm) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.)

Uchwała nr XXII.186.2016
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 20 października 2016


w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 póżn. zm) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.)
uchwała - kliknij tutaj (199kB) pdf

uchwała zmieniona Uchwałą nr XX.211.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Barbara Gandziarowska (24 października 2016, 13:27:30)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 17:14:41)
Zmieniono: informacja o uchwale zmieniającej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 367