Strona główna  >  Uchwały  >  2002

Uchwała nr II/8/02 (UCHYLONA)
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 4 grudnia 2002


W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I ZWOLNIEŃ W TYM PODATKU

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.Nr 9 z 2002r., poz.84 ze zmianami/


 

R A D A     GM I N Y
uchwala,  co  następuje:

§1.Stawki  podatku  od  nieruchomości  ustala  się  w  następującej  wysokości:
     1.  od budynków lub ich części:.
 1) mieszkalnych  -  0,50 zł od  1m2 powierzchni użytkowej,
 2) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej  oraz od budynków
mieszkalnych lub ich  części zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  -       
16,00  zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 3) zajętych  na prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  
          kwalifikowanym materiałem  siewnym  -  7,15  zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 4)  zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych    – 3,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 5)  pozostałych -  5,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 2. od  budowli  -  2 %  wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt3 i ust.3-7;
 3. od gruntów:
1) związanych  z prowadzeniem działalności  gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  -  0,53 zł od 1m2 powierzchni,
2)  pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne retencyjne  lub  elektrowni  wodnych      -  3,38  zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych – 0,08 zł od 1m2 powierzchni.  
 §2.Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
      1. nieruchomości będące własnością gminy za wyjątkiem oddanych w posiadanie zależne
          na podstawie umowy lub bez tytułu prawnego.
2. obiekty gospodarcze i garaże wolnostojące wykorzystywane uprzednio do działalności  
    rolniczej, nie związane z działalnością gospodarczą będące w posiadaniu osób 
    uprawnionych do emerytury lub renty, prowadzących działalność rolniczą przed
    przyznaniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4.Traci  moc  Uchwała  Rady  Gminy  Nr  XXVI/190/01 z  dnia 29 listopada 2001 roku
      w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości i Uchwała Nr XXVI/199/01
      z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§5.Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
     Województwa  Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.    


UCHYLONA UCHWAŁĄ RADY GMINY NR X/69/03 Z DNIA 3 GRUDNIA 2003 R.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 145, poz. 2718 z dnia 2002-12-16

Opublikował: Dorota Kraska (18 lipca 2003, 09:55:43)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (13 lutego 2012, 15:04:27)
Zmieniono: X/71/03

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2116

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij